V3 καυστήρα λίπους


Ανοίξτε την τροφοδοσία υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και κλείστε την περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Συνδέστε τη φιάλη υγραερίου - ρυθμιστή πίεσης Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αποσυνδέστε τον περιστρέφοντας δεξιόστροφα Μειώστε την πίεση του υγραερίου Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Στερεώστε τη σύνδεση ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Διοχετεύστε υγραέριο προς τον v3 καυστήρα λίπους 4 Triton PTS 6.

Όταν περιστρέφετε τον ρυθμιστή φλόγας A, B or V3 καυστήρα λίπους αριστερόστροφα, διοχετεύεται αέριο από το σωλήνα στον αντίστοιχο συνδεδεμένο καυστήρα. Το αέριο αναφλέγεται από τις σπίθες που δημιουργούνται με την ηλεκτρονική ανάφλεξη D. Χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Η ψησταριά είναι μια ψησταριά αερίου για υπαίθρια χρήση. Χρησιμοποιείται κατάλληλα όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή τροφίμων που μπορούν να ψηθούν σε ψησταριά τηρώντας όλα όσα αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

Η ψησταριά είναι μόνο για ιδιωτική χρήση.

Μη ενδεδειγμένη χρήση Δεν επιτρέπεται διαφορετική ή πέραν της προαναφερόμενης χρήση. Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά ως θέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά για τη θέρμανση υλικών εκτός τροφίμων που μπορούν να ψηθούν σε ψησταριά. Υποδείξεις ασφαλείας Εννοιολογικός προσδιορισμός υποδείξεων που χρησιμοποιούνται Για την επισήμανση κινδύνων και σημαντικών πληροφοριών χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες τα ακόλουθα σύμβολα και οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης: Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολο και λέξη επισήμανσης Υπόδειξη ότι υπάρχει ένας πιθανός κίνδυνος, που μπορεί να v3 καυστήρα λίπους σοβαρές Κίνδυνος σωματικές βλάβες ή σοβαρές υλικές ζημιές, εάν δεν ληφθούν τα αναφερόμενα μέτρα.

Υποδείξεις χρήσης Σύμβολο!

καυστήρες πελλετ σε λέβητες πετρελαίου - Μετατροπή Λέβητα πετρελαίου σε πέλλετ (vol.6)

Υπόδειξη ότι υπάρχει μια χρήσιμη λειτουργία ή χρήσιμη συμβουλή Νόμιμη εγγύηση και εγγύση κατασκευαστή Η ψησταριά σας της εταιρείας Landmann παραδόθηκε από το εργοστάσιο ως ποιοτικό προϊόν σε άρτια κατάσταση. Ως εκ τούτου η Landmann, πέραν των προβλεπόμενων από την νομοθεσία δικαιωμάτων σας εγγύησης, προσφέρει μία πρόσθετη 5ετή εγγύηση ποιότητας και διάρκειας ζωής κατά της σκουριάς των κατασκευασμένων από ανοξείδωτο χάλυβα καυστήρων.

Οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από τη νόμιμη και εργοστασιακή εγγύηση αποκλείονται καταρχήν στην περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της ψησταριάς καθώς και χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων. Παρακαλούμε, για v3 καυστήρα λίπους περιπτώσεις νόμιμης ή εργοστασιακής εγγύησης φυλάξτε το παραστατικό αγοράς.

Πιθανές συνέπειες: Σοβαρά εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με τα εξαρτήματα που βρίσκονται κοντά στη μονάδα ψησίματος. Φωτιά ή υποβόσκουσα πυρκαγιά, εάν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά στην ψησταριά. Μέτρα προστασίας πριν από το ψήσιμο: Επιλέξτε το σημείο που θα τοποθετήσετε την ψησταριά έτσι, ώστε - να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στην ψησταριά και v3 καυστήρα λίπους μην φτάνουν εκεί. Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά: 2 m από πάνω και 1 m στο πλάι. Απόσταση από βραδύφλεκτα υλικά, π.

Ασφαλίστε την ψησταριά εφαρμόζοντας τα φρένα στις δύο δεξιές ρόδες. Η ψησταριά δεν επιτρέπεται να μετακινείται κατά τη λειτουργία. Μέτρα προστασίας κατά το ψήσιμο: Φοράτε γάντια ψήσίματος. Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη την ψησταριά. Προσέχετε ιδίως ώστε να μην πλησιάσουν παιδιά ή ζώα κοντά στην ψησταριά. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, εάν αναφλεγεί ανεξέλεγκτα το διαρρέον ή συσσωρευμένο υγραέριο.

v3 καυστήρα λίπους απώλεια λίπους φυσικό ποτό

Μέτρα προστασίας: Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με καλό αερισμό. Προστατέψτε τη φιάλη υγραερίου και τον αγωγό υγραερίου από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και άλλες πηγές θερμότητας μεγ. Ο αγωγός αερίου δεν επιτρέπεται να ακουμπήσει σε καυτά μέρη της ψησταριάς. Κλείνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση της ψησταριάς τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου. Βεβαιωθείτε κατά τη σύνδεση της φιάλης υγραερίου ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε ακτίνα 5 m.

Ιδίως: Μην ανάβετε γυμνή φλόγα, μην καπνίζετε και μην ανάβετε ή σβήνετε ηλεκτρικούς καταναλωτές συσκευές, λάμπες, κουδούνια κτλ. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε ως προς τη στεγανότητα και την αρτιότητα όλες τις συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται υγραέριο.

Φροντίστε να αντικαταστήσετε το λάστιχο, εφόσον χρειάζεται, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Εάν οι συνδέσεις στις οποίες διέρχεται αέριο είναι πορώδης ή χαλασμένες, δεν επιτρέπεται να θέτετε σε λειτουργία την ψησταριά. Το ίδιο ισχύει v3 καυστήρα λίπους.

εύκαμπτο καυστήρα λίπους

Όταν ανάβετε τη φλόγα αερίου μη σκύβετε πάνω από την επιφάνειας ψησίματος, γιατί είναι πιθανή μία φλόγα εκτόνωσης, σε περίπτωση συσσώρευσης του αερίου στη λεκάνη φωτιάς. Για αυτό το λόγο επίσης: σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα μην ανάψετε αμέσως, αλλά πρώτα: γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας Α, 5 x B ή C στη θέση Off, ώστε να διακοπεί η παροχή v3 καυστήρα λίπους.

Περιμένετε 3 μασάλα βρώμης για απώλεια λίπους, ώστε να διασφαλιστεί η εξαέρωση μίας πιθανής συσσώρευσης αερίου. Μόνο τότε ανάψτε ξανά τους καυστήρες βλέπε κεφάλαιο Χειρισμός. Κατακάθεται επομένως στο δάπεδο και εκεί εκτοπίζει το οξυγόνο. Πιθανές συνέπειες: Ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, όταν σχηματιστεί αντίστοιχη συγκέντρωση υγραερίου. Μέτρα προστασίας: Χρησιμοποιήστε την v3 καυστήρα λίπους μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο του εδάφους δηλ.

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα ασφαλίστε τη φιάλη υγραερίου και αποθηκεύστε την κατάλληλα: Τοποθετήστε στη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου το παξιμάδι και το προστατευτικό πώμα. Μην αποθηκεύετε τη φιάλη υγραερίου σε υπόγειους χώρους, v3 καυστήρα λίπους κλιμακοστάσια, σε διαδρόμους, σε σημεία διέλευσης πεζών και οχημάτων ανάμεσα από κτίρια v3 καυστήρα λίπους κοντά τους.

Αποθηκεύετε τις φιάλες υγραερίου - ακόμη και τις κενές - πάντα όρθιες! Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια Εάν αγνοήσετε τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφαλείας, αυτό μπορεί να επιφέρει σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές: Χρησιμοποιείτε την ψησταριά αποκλειστικά σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση.

Ποτέ μη θέτετε την ψησταριά σε λειτουργία, εφόσον υπάρχουν εμφανείς ζημιές.

Ποτέ μην πραγματοποιείτε τεχνικές τροποποιήσεις στην ψησταριά. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της εταρείας Landmann. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, που δεν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη ψησταριά βλέπε κεφάλαιο "Αξεσουάρ", σε περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε στο τμήμα υποστήριξης πελατών. Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο του εδάφους δηλ.

Προσέχετε ιδίως ώστε να μην πλησιάσουν παιδιά ή άτομα με νοητική υστέρηση κοντά στην ψησταριά. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν μπορούν πάντα να διακρίνουν πιθανούς κινδύνους. Κατά v3 καυστήρα λίπους χειρισμό της ψησταριάς φοράτε πάντα γάντια v3 καυστήρα λίπους. Τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για τη ζωή σε περίπτωση κατάποσης.

9news απώλεια βάρους δίκη

Λάβετε επίσης υπόψη, πως υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας, σε περίπτωση κάλυψης των αναπνευστικών οδών από τη μεμβράνη της συσκευασίας. Triton PTS 8 Συναρμολόγηση Ορισμένες υποδείξεις για να συναρμολογήσετε γρήγορα και με επιτυχία την ψησταριά σας: Ελέγξτε εάν στη συσκευασία υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και απλώστε τα πάνω σε v3 καυστήρα λίπους άδειο τραπέζι διατηρούμε το δικαίωμα μικρών τεχνικών τροποποιήσεων.

Εάν παρά τον σχολαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το σέρβις μας βλέπε τελευταία σελίδα. Θα σας βοηθήσουμε αμέσως.

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη

Για τη συναρμολόγηση χρειάζεστε μόνο ένα κατσαβίδι μεσαίου μεγέθους. Χρησιμοποιείτε μόνο άριστα εργαλεία που να ταιριάζουν καλά. Τοποθετείτε πάντα όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης βίδες, παξιμάδια κτλ. Εάν χάσετε κάποιο εξάρτημα σύνδεσης, προμηθευτείτε κατάλληλο εφεδρικό εξάρτημα. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή θα είναι ασφαλής και ευσταθής.

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας οπωσδήποτε με την αναφερόμενη σειρά! Ακόμη και αν δεν είστε έμπειρος ερασιτέχνης τεχνίτης, δεν θα χρειαστείτε για τη συναρμολόγηση πολύ περισσότερο από μία ώρα.

Για τις εικόνες των βημάτων συναρμολόγησης ανατρέξτε στο τέλος του εγχειριδίου. Σύνδεση και αποσύνδεση φιάλης υγραερίου Απαιτούμενα εξαρτήματα και εργαλεία 17άρι κλειδί 17άρι γερμανικό κλειδί Φιάλη υγραερίου Φιάλη υγραερίου Camping του εμπορίου με βάρος πλήρωσης 4,5 ή 7 kg π.

Μπορείτε να βρείτε τέτοιες φιάλες σε χρωματοπωλεία ή σε πρατήρια υγραερίου. Υγρό v3 καυστήρα λίπους διαρροών Με ένα υγρό ανίχνευσης διαρροών μπορείτε να ανιχνεύσετε διαρροές στην εγκατάσταση υγραερίου. Μπορείτε να το βρείτε σε χρωματοπωλεία ή σε πρατήρια υγραερίου.

σώματος αδυνατίσματος πώς να κάψετε λίπος χωρίς βάρη

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του υγρού ανίχνευσης διαρροών. Στη συσκευασία παράδοσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα. Ανταποκρίνονται στο πρότυπο που ισχύει στην εκάστοτε χώρα, στην οποία παραδίδονται από την εταιρεία Landmann.

Λάστιχο υγραερίου προεγκατεστημένο Λάστιχο αναγνωρισμένο από το επαρκούς μήκους μεγ. Ρυθμιστής πίεσης ήδη τοποθετημένος στο λάστιχο υγραερίου Σταθερά ρυθμισμένος ρυθμιστής πίεσης αναγνωρισμένος από το, μεγ. Επιτρεπόμενα μεγέθη φιάλης 4. Βεβαιωθείτε ότι Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά: 2 m από πάνω και 1 m στο πλάι, απόσταση από δύσκολα αναφλέξιμα υλικά, π.

Δεν επιτρέπεται να μετακινείται κατά τη λειτουργία. Ασφαλίστε την ψησταριά με τα φρένα που υπάρχουν στις δύο δεξιές ρόδες. Σύνδεση φιάλης υγραερίου 1. Ανοίξτε το πλαϊνό πορτάκι στα αριστερά της ψησταριάς 1 και τραβήξτε έξω το συρτάρι.

Triton PTS 6.1+ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης EDITION: 03/17ER

Ρυθμίστε το ύψος ταιριάζοντας το μέγεθος της φιάλης αερίου. Τοποθετήστε τη φιάλη G0 στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από την ψησταριά. Προχωρήστε ως ακολούθως: Τραβήξτε έξω το συρτάρι. Μην αποθηκεύετε άλλες φιάλες αερίου στο χώρο κάτω από την ψησταριά! Ιδίως μην ανάβετε φλόγες, μην καπνίζετε και μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές συσκευές, λάμπες, κουδούνια κτλ. Προσέξτε τις οδηγίες για το υγρό ανίχνευσης διαρροών! Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος στεγανότητας με γυμνή φλόγα.

  1. Μετά την ανάφλεξη, ρυθμίστε την παροχή θερμότητας περιστρέφοντας Δοχείο καυσίμου Προστατευτικό σύστημα απομόνωσης.
  2. EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex

Έλεγχος διαρροών με την ακοή δεν έχει σίγουρα αποτελέσματα. Εάν διαπιστωθεί διαρροή, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης G1 περιστρέφοντας δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σφίξτε ξανά τη σύνδεση που δεν είναι στεγανή ή αντικαταστήστε το εξάρτημα στο οποίο παρουσιάζεται διαρροή. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας.

EUR-Lex Access to European Union law

Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης, εάν δεν θέλετε να αρχίσετε αμέσως το ψήσιμο περιστρέφοντας το G1 δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Για τα επόμενα βήματα βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αερίου δεν είναι λυγισμένος ή τεντωμένος. Βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα του ρυθμιστή πίεσης G4 είναι στη θέση της.