Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών,


Από την 1η Ιουλίου και για περίοδο πέντε 5 ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας καθορίζονται ως εξής: Άκρως μεταναστευτικά είδη είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του — θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης: 28 σκάφη.

  • Я только прошу тебя быть столь же объективной в отношении собственного поведения, как ты обычно бываешь к чужим поступкам.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξής, τα ευρωπαϊκά σκάφη μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού μόνον εάν κατέχουν άδεια αλιείας σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί από την Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2 Χρηματική αντιπαροχή - Τρόπος πληρωμής 1.

Uploaded by

Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε   EUR. Η χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει: α ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού ύψους   EUR το οποίο ισοδυναμεί με βάρος αναφοράς 6  τόνων ετησίως· και β ειδικό ποσό   EUR ετησίως, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού.

katys απώλεια βάρους 75 λιβρών

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3, 5, 6 και 9 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 12 και 13 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης. Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων από τα ευρωπαϊκά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού υπερβαίνει το βάρος αναφοράς, το ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα επαυξάνεται κατά 65 EUR ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α   EUR.

katys απώλεια βάρους 75 λιβρών

Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα ευρωπαϊκά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

Η πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής που καθορίζεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της έναρξης katys απώλεια βάρους 75 λιβρών του πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

Η διάθεση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού. Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου της Ακτής Ελεφαντοστού, του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιούνται σε ετήσια βάση από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

Άρθρο 3 Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ακτή Ελεφαντοστού συμφωνούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίουένα πολυετές τομεακό πρόγραμμα, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, που περιλαμβάνουν ιδίως: α τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο β · β τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί εφικτή με την πάροδο του χρόνου η καθιέρωση υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την επιτήρηση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης ΠΛΑ αλιείας· γ katys απώλεια βάρους 75 λιβρών κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος ή της χρήσης των ειδικών ποσών για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ετησίως πρέπει να εγκρίνεται από τα δύο μέρη στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Τα μέρη απώλεια βάρους norton va, σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πολυετούς τομεακού προγράμματος.

Εφόσον απαιτείται, τα μέρη συνεχίζουν την εν λόγω παρακολούθηση και μετά τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου, έως την πλήρη χρήση της ειδικής χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 katys απώλεια βάρους 75 λιβρών β. Άρθρο 4 Επιστημονική και τεχνική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία 1. Τα μέρη δεσμεύονται να προωθούν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διάφορων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού συνεργάζονται για την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

Τα μέρη δεσμεύονται να προωθούν τη συνεργασία στο επίπεδο της υποπεριφέρειας όσον αφορά την υπεύθυνη αλιεία, ιδίως στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών ICCAT και κάθε αρμόδιου υποπεριφερειακού ή διεθνούς οργανισμού.

χάσουν βάρος ηλικίας 45 ετών

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας, τα μέρη, βασιζόμενα στις συστάσεις και στα ψηφίσματα που εκδίδει η ICCAT και στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής η οποία αναφέρθηκε ήδη στο άρθρο 3 για να θεσπίσουν, εάν χρειάζεται κατόπιν επιστημονικής συνεδρίασης ενδεχομένως στο επίπεδο της υποπεριφέρειας, και από κοινού, μέτρα που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών σκαφών.

Τα μέρη katys απώλεια βάρους 75 λιβρών για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού. Άρθρο 5 Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει αμοιβαίας συμφωνίας 1.

Full text of "Ho Syllogos ton Eisangeleon kai alla euthymographemata"

Οι αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 μπορούν να αυξηθούν με αμοιβαία συμφωνία των μερών σε συνέχεια των διαβουλεύσεων οι katys απώλεια βάρους 75 λιβρών προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, katys απώλεια βάρους 75 λιβρών η εν λόγω αύξηση δεν θίγει τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η χρηματική αντιπαροχή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αυξάνεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου.

  • Σόλωνος81 Αθήνα Τηλ.
  • Επίσημη Εφημερίδα L /
  • Создание, которого людям еще не приходилось видеть (Макс метко окрестил его польской сосиской), с длинным носом и шестью короткими ножками, полезло по вертикальному стержню и двумя передними ногами потянулось к маленькому рюкзачку Наи.

  • Разговор по большей части был эзотерический и философский, с немногими определенными выводами.

  • Что ты хочешь сказать.

  • Что тогда будет с Николь.

  • _H_Megalh_Epanastash_twn_environmentalaction365.com

Αντιθέτως, στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνούν στην έγκριση της μείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1, η χρηματική αντιπαροχή μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου. Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να αναθεωρηθεί κατόπιν διαβούλευσης και με αμοιβαία συμφωνία των μερών, με σεβασμό κάθε ενδεχόμενης σύστασης της μεικτής επιστημονικής συνεδρίασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων που μπορεί να επηρεάζονται από την εν λόγω ανακατανομή.

Much more than documents.

Τα μέρη συμφωνούν στην αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Άρθρο 6 Νέες αλιευτικές δυνατότητες και πειραματική αλιεία 1. Σε περίπτωση που ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες που δεν προβλέπονται στο άρθρο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβουλεύεται με την Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού για την ενδεχόμενη παραχώρηση άδειας για τις νέες αυτές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και ιδίως εκείνες που εκδίδονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, όπως η Επιτροπή αλιείας του κεντροανατολικού Ατλαντικού CECAF.

Τα μέρη συμφωνούν ενδεχομένως katys απώλεια βάρους 75 λιβρών προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις νέες αυτές αλιευτικές δυνατότητες και τη θέσπιση πολυετών σχεδίων διαχείρισης. Εφόσον απαιτείται, τροποποιούν το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του.

Κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, τα μέρη μπορούν να επιτρέπουν περιόδους πειραματικής αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού προκειμένου να δοκιμαστούν η τεχνική εφικτότητα και η οικονομική αποδοτικότητα νέων αλιευτικών δραστηριοτήτων. Υπόκεινται στην καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις αρχές της Ακτής Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών.

1789_H_Megalh_Epanastash_twn_Gallwn.pdf

Άρθρο 7 Εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου 1. Οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού, εκτός εάν η συμφωνία και το παρόν πρωτόκολλο ορίζουν κάτι διαφορετικό.

Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε αλλαγή ή νέα νομοθεσία η οποία αφορά τον τομέα της αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνει τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού για κάθε αλλαγή ή νέα νομοθεσία η οποία αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8 Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου αναστέλλεται για λόγους διαφορετικούς από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 στοιχείο γ ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή. Η αναστολή του πρωτοκόλλου για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ εφαρμόζεται αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης αναστολής.

Σε περίπτωση katys απώλεια βάρους 75 λιβρών, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει της διάρκειας αναστολής της εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Άρθρο 9 Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής 1. Η χρηματική αντιπαροχή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α και βμπορεί να επανεξεταστεί ή να ανασταλεί, κατόπιν διαβούλευσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α μη φυσιολογικές περιστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο η της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, οι οποίες εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού· β σημαντικές αλλαγές στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής εκατέρου των μέρων, οι οποίες επηρεάζουν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου· γ ενεργοποίηση των μηχανισμών διαβούλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να επανεξετάσει ή να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β του παρόντος πρωτοκόλλου, σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής ή εάν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό, βάσει αξιολόγησης η οποία διενεργείται από τη μεικτή επιτροπή.

katys απώλεια βάρους 75 λιβρών fungsi susu l- άνδρες χάσουν βάρος

Οι άδειες αλιείας οι οποίες χορηγήθηκαν στα ευρωπαϊκά σκάφη μπορούν να ανασταλούν ταυτόχρονα με την αναστολή πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α. Σε περίπτωση επαναφοράς τους, η ισχύς των εν λόγω αδειών αλιείας παρατείνεται κατά διάστημα ίσο με την περίοδο αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση παραλείψει να καταβάλει την πληρωμή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο αοι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εν λόγω παράλειψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους και, εφόσον απαιτείται, στην πληρωμή εντός μέγιστης προθεσμίας εξήντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επίσημου αιτήματος.

Ελλείψει πληρωμής κατά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ή πρόσφορης αιτιολογίας για τη μη πληρωμή, οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού μπορούν να αναστείλουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική πληρωμή. Άρθρο 10 Ηλεκτρονική επικοινωνία 1.

Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να θέσουν τάχιστα σε εφαρμογή τα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται με katys απώλεια βάρους 75 λιβρών εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή του. Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους. Άρθρο 11 Εμπιστευτικότητα δεδομένων Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται ότι όλα τα ονομαστικά δεδομένα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά σκάφη και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, χρησιμοποιούνται, ανά πάσα στιγμή, με επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων.

Άρθρο 12 Καταγγελία 1. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω καταγγελία.

Η αποστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. Άρθρο 13 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

Ορισμός της αρμόδιας αρχής Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ως αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ ή της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού ορίζεται: — όσον αφορά την ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού· — όσον αφορά τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού: το υπουργείο Αλιείας.

Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών ζώνη Τα σκάφη της ΕΕ δύνανται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3 κατωτέρω. Ζώνες στις οποίες απαγορεύονται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία Το υπουργείο Αλιείας της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού ανακοινώνει στους εφοπλιστές την οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες απαγορεύονται καίει λίπος γύρω από τον πυρήνα ναυσιπλοΐα και η αλιεία κατά την έκδοση της αλιευτικής άδειας.

Ενημερώνεται επίσης η αντιπροσωπεία της ΕΕ. Τραπεζικός λογαριασμός Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού κοινοποιεί στην ΕΕ, πριν από τη θέση του πρωτοκόλλου σε ισχύ, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν τα σκάφη της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι δαπάνες που αφορούν τα τραπεζικά εμβάσματα βαρύνουν τους εφοπλιστές. Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας — επιλέξιμα σκάφη Μόνον τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.