Ενεργειακή απώλεια μήτρας


ΓΝ Κομοτηνής Περίληψη Η ευγλυκαιμική κετοξέωση ως οντότητα πολύ συχνά διαφεύγει της προσοχής μας εξαιτίας της ευγλυκαιμίας και της απουσίας ιστορικού διαβήτηαν και αποτελεί αρκετά συχνότερη κατάσταση και πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Διαπι­στώνεται σε άτομα υπό ασιτία, οπότε ο φυσιολογικός μεταβολισμός των υδατανθράκων που παρέχει ενέργεια για τις λειτουργίες του οργανισμού, εκτρέπεται προς τα λίπη.

Αυτό οδηγεί σε παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων κετοξέων ακετοξικού και β-υδροξυβουτυρικούτα οποία και ευθύνονται για την κλινική σημειολογία των ατόμων αυτών κετοξέωση, υπόταση, πολυουρία. Από το ιστορικό της είχε από 15ημέρου ιδιαίτερα μειωμένη πρόσληψη τροφών και από 2ημέρου εμέτους.

ενεργειακή απώλεια μήτρας Πολύ λεπτό σε allattamento

Μετά από μικρή καθυστέρηση στη διάγνωση της ασθενούς, τελικά διαγνώστηκε ευγλυκαιμική κετοξέωση νηστείας και αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά με ενδοφλέβια χορήγηση πυκνών διαλυμάτων γλυκόζης μαζί με ινσουλίνη.

Με αφορμή την περίπτωση αυτή γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Λέξεις κλειδιά: βαριά κετοξέωση, ευγλυκαιμική κετοξέωση, καρκίνος τραχήλου μήτρας, μεταβολική οξέωση με χάσμα, νηστεία, πολυουρία, υπόταση.

απώλεια βάρους koramangala

Εισαγωγή Σε κάθε μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων επιβάλλεται η διαφορική διάγνωση, μεταξύ διαβητικής κετοξέωσης, γαλακτικής οξέωσης, εξωγενούς λήψης τοξινών μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη και φυσικά προχωρημένης χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Βέβαια η διαβητική κετοξέωση που αποτελεί συχνή αιτία μεταβολικής οξέωσης στην καθημερινή πράξη, χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία και κετονουρία. Ωστόσο η παρουσία κετοναιμίας με χαμηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος ευγλυκαιμική κετοξέωση αποκλείει την περίπτωση της διαβητικής κετοξέωσης και συνηγορεί υπέρ κετοξέωσης της ασιτίας1. Η κετοξέωση της ασιτίας είναι σπάνια κλινική κατάσταση, αν και υποδιαγιγνώσκεται3. Είναι συνήθως ήπια, αν και ποικίλοι παράγοντες ενεργειακή απώλεια μήτρας να την επιδεινώσουν και να την καταστήσουν πολύ σοβαρή4,5.

Με αφορμή την περιγραφή μιας τέτοιας περίπτωσης κετοξέωσης ασιτίας, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Περίπτωση ασθενούς Γυναίκα 36 ετών, υπέστη αρχικά κωνοειδή εκτομή καρκίνου τραχήλου μήτρας και μετά 3 έτη ολική υστερεκτομή.

χάσουν βάρος en anglais πώς για ένα παιδί να χάσουν βάρος

Κατόπιν εμφάνισε μεταστάσεις στο δεξί νεφρό, ο οποίος και αφαιρέθηκε άμεσα ένα 6μηνο μετά την υστερεκτομή. Από το ιστορικό της ανέφερε σημαντικά μειωμένη πρόσληψη τροφών από 15ημέρου και εμέτους από 2ημέρου.

ενεργειακή απώλεια μήτρας καίγονται λίπος γύρω από τη βουβωνική χώρα

Στο διάστημα αυτό διαπιστώθηκε ότι η συστολική αρτηριακή πίεση κυμάνθηκε από mmHg, ενώ η διούρηση παρουσίαζε παράδοξη αύξηση περιοδικά Εικ. Συζήτηση Αν και η κέτωση της ασιτίας είναι συχνή, ωστόσο συνήθως υποδιαγιγνώσκεται.

Έτσι το οι Munro και συν. Oι Laverde-Sabogal και συν. Ωστόσο, σε άτομα κατά τα άλλα φυσιολογικά, απαιτείται μη λήψη τροφής για τουλάχιστον 14 ημέρες για να προκύψει μέγιστου βαθμού οξέωση, όπου είναι μέτρια αυξημένα τα κετοξέα στο αίμα και το pH αίματος συνήθως πάνω από 7, Η κετοξέωση της ασιτίας είναι γενικά ήπια2, αν και υπάρχουν και σοβαρότερες περιπτώσεις5,10,11, όπως και η δική μας.

Η ήπια βαρύτητα της κετοναιμίας οφείλεται μάλλον στην έκκριση αρκετής αν και μειωμένης ποσότητας ινσουλίνης, γεγονός που δεν επιτρέπει την υπερβολική κετοξέωση. Έτσι πρέπει οι γιατροί να είναι υποψιασμένοι με την κετοναιμία ή κετονουρία της ασιτίας, η οποία με τα φυσιολογικά ή μειωμένα επίπεδα γλυκόζης αίματος που την χαρακτηρίζουν είναι δυνατό να οδηγήσει σε καθυστέρηση της σωστής διάγνωσης Σε κάθε περίπτωση μειωμένων επιπέδων γλυκόζης αίματος, που οφείλεται σε ασιτία ή εμέτουςμειώνεται το πυροσταφυλικό από το οποίο παράγεται ακετυλο-συνένζυμο Α, που εισέρχεται στον κύκλο του κιτρικού κύκλος Krebs για απόδοση ενέργειας ATP.

Η ασιτία επίσης με την ένδεια ινσουλίνης που την χαρακτηρίζει σχετίζεται με μείωση της ηπατικής σύνθεσης γλυκόζης. Υπό τις συνθήκες αυτές ο οργανισμός καταφεύγει σε εναλλακτικές πηγές ανεύρεσης ακετυλο-συνενζύμου Α, όπως στη β-οξείδωση των λιπαρών οξέων, οπότε εκτός από το ακετυλο-συνένζυμο Α παράγονται και μεγάλες ποσότητες β-υδροξυβουτυρικού και ακετοξικού οξέος τα κετονοσώματα αποτελούν τα τελικά προϊόντα μεταβολισμού των λιπαρών οξέων.

Δηλαδή τα κετονοσώματα αποτελούν μόρια των τελικών ατόμων άνθρακα του κάθε λιπαρού οξέος, τα οποία δεν μπορούν να μεταβολιστούν περαιτέρω σε ακετυλο-συνένζυμο Α με τη διαδικασία της απώλεια βάρους nytimes. Τα κετονικά σώματα που αποτελούν καλή πηγή ενέργειας για τους μύες σε καταστάσεις ασιτίας, παράλληλα διηθούνται και χάνονται στα ούρα13, ενώ επίσης μία ποσότητά τους απομακρύνεται δια της εκπνοής.

Αυτό αποτελεί την αιτία της αυξημένης διούρησης, αλλά και της απώλειας σημαντικών ποσοτήτων μορίων HCO3—, με αποτέλεσμα να μην αποκαθίσταται η οξέωση, παρά με την χορήγηση σημαντικών ποσοτήτων NaHCO3. Η κετοξέωση της ασιτίας οφείλεται βασικά στη μειωμένη έκκριση ινσουλίνης εξαιτίας της ασιτίας και σε αύξηση του γλουκαγόνου οδηγεί σε εξαφάνιση των αποθηκών γλυκογόνου από τα ηπατοκύτταρακατάσταση που οδηγεί στα λίπη ως πηγή ενέργειας αύξηση της λιπόλυσης και της κετογένεσης, που προχωρούν ταχύτερα σε συνθήκες νηστείας ενεργειακή απώλεια μήτρας.

Ειδικότερα η μείωση των επιπέδων της ινσουλίνης αυξάνει τη δραστηριότητα της λιπάσης, η ενεργειακή απώλεια μήτρας καταβολίζει τα τριγλυκερίδια σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία οξειδούμενα στο ήπαρ αποδίδουν κετονικά σώματα υπολείμματα αλύσου κατά τη β-οξείδωση Πιο ειδικά όταν εξαιτίας ασιτίας ή έντονης άσκησης οι αποθήκες του γλυκογόνου μειωθούν και απαιτείται μία εναλλακτική πηγή ενέργειας ενεργειακή απώλεια μήτρας τον εγκέφαλο ενεργειακή απώλεια μήτρας τους περιφερικούς ιστούς, τότε η μείωση της γλυκόζης του αίματος και τα μειωμένα επίπεδα ινσουλίνης, διεγείρουν εκτός από την απελευθέρωση γλουκαγόνου και την αύξηση των επιπέδων της αδρεναλίνης15, κορτιζόλης και αυξητικής ορμόνης, μεταβολές οι οποίες αρχίζουν τη διάσπαση των λιπών των περιφερικών ιστών16 Εικ.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση κετοξέωσης ασιτίας είναι ο συνδυασμός του ψυχολογικού stress ή των μεγάλων αναγκών σε γλυκόζη, ακόμη και σε φυσιολογικά άτομα4. Έχουν αναφερθεί κετοξεώσεις ασιτίας σε ποικίλες περιπτώσεις. Έτσι οι Burge και συν.

EU e-Privacy Directive

Τέλος, υπάρχουν αρκετές αναφορές περιπτώσεων κετοξέωσης της ασιτίας σχετιζόμενων με τοποθετήσεις γαστρικών δακτυλίων18 στα πλαίσια αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Ωστόσο ορισμένες κετοξεώσεις σχετίζονται με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης αίματος, όπως συμβαίνει σε ασιτία. Η απουσία όμως υπεργλυκαιμίας μπορεί να οδηγήσει σε διαγνωστικές δυσκολίες.

Όπως είναι φυσικό η κετοξέωση της νηστείας ως διάγνωση μπορεί να τεθεί μόνο αφού αποκλειστούν όλες οι άλλες αιτίες κετοξέωσης. Έτσι η διάγνωση της κατάστασης αυτής στηρίζεται στο ιστορικό της ασιτίας, στα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος, στην παρουσία κετοναιμίας ή κετονουρίας και στο αυξημένο χάσμα ανιόντων14, όπως διαπιστώθηκαν και στην ασθενή μας.

Οι ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού

Η έγκαιρη αναγνώριση της ευγλυκαιμικής κετοξέωσης και η αντιμετώπισή της είναι πολύ σημαντικά για τη βέλτιστη έκβαση. Αναφορές σε ευγλυ- καιμική ενεργειακή απώλεια μήτρας έδειξαν ότι υπάρχουν στο ιστορικό έμετοι ή μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, οπότε τα ενεργειακή απώλεια μήτρας της γλυκόζης αίματος βρίσκονται κοντά στα φυσιολογικά Ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερα την προσοχή μας είναι οι επιπτώσεις της ενεργειακή απώλεια μήτρας. Αυτή μειώνει την καρδιακή παροχή, προκαλεί αρτηριακή αγγειοδιαστολή και υπόταση, οδηγεί σε μεταβολή της προσφοράς O2 στους ιστούς, σε μείωση της παραγωγής ATP, προδιαθέτει σε αρρυθμίες και συνοδεύεται από πολυουρία Αντίστοιχα, υπόταση που δεν απαντούσε στα κρυσταλλοειδή και σε ενεργειακή απώλεια μήτρας φάρμακα διαπίστωσαν και άλλοι σε προεγχειρητική κετοξέωση νηστείας9.

Σταθερή υπόταση είχε και η δική μας ασθενής, τόσο εξαιτίας της αγγειοδιαστολής της οξέωσης, όσο και λόγω της υπογκαιμίας εξαιτίας της υποχρεωτικής διούρησης. Η αντιμετώπισή της κετοξέωσης της ασιτίας περιλαμβάνει ενεργειακή απώλεια μήτρας αποκατάσταση της σίτισης και μέτρα που μειώνουν την γλυκονεογένεση, αλλά και άλλα για τη διόρθωση των υγρών και ηλεκτρολυτών.

Διαταραχές έμμηνου ρύσεως και η θεραπεία τους με το βελονισμό

Αυτό επιτυγχάνεται με ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος γλυκόζης με ινσουλίνη, αν και ορισμένοι χρησιμοποιούν μόνο γλυκόζη. Η ενεργειακή απώλεια μήτρας διακόπτει την κετογένεση και διευκολύνει μάλλον την ταχύτερη στροφή του μεταβολισμού προς τους υδατάνθρακες. Το όφελος από τη χορήγηση NaHCO3 είναι μικρό στις περιπτώσεις αυτές, όπως διαπιστώσαμε κι εμείς.

Συμπεραίνεται ότι οι γιατροί πρέπει να είναι υποψιασμένοι σε περιπτώσεις ευγλυκαιμικής κετοξέωσης, διότι η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση συμβάλλει στην ταχεία αποκατάσταση της διαταραχής και στην αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για τον ασθενή. Abstract Severe fasting euglycemic ketoacidosis in woman with resected cervical cancer.

Georgoulidou A. Bakaloudis, N. Osman, G.

ενεργειακή απώλεια μήτρας

Romanidou, I. Paroglou, Eir. Kalogiannidou, L. Simoglou, K. Hellenic Nephrology ; 29 2 : The euglycemic ketoacidosis as an entity often escaping diagnosis because of euglycemia and lack of history of diabeteseven though it is quite frequent as a situation and often endangers the patients life.

It is characterized by euglycemic ketoacidosis due to starvation, so the normal metabolism which utilizes the energy derived from carbohydrates, is diverted to fats. This leads to the production of significant quantities of ketoacids acetoacetate and beta-hydroxybutyratewhich are responsible for the clinical presentation of these patients ketoacidosis, hypotension, polyuria.

Ινομυώματα μήτρας

In her medical history she had a significant food restriction for 15 days and 2 days of vomiting. After a short delay she was finally diagnosed with fasting euglycemic ketoacidosis and was treated satisfactorily with intravenous administration of concentrated glucose solutions along with insulin.

Διαταραχές έμμηνου ρύσεως και η θεραπεία τους με το βελονισμό Διαταραχές έμμηνου ρύσεως και η θεραπεία τους με το βελονισμό Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου Διαβάστηκε φορές Issue 59 Γράφει ο Εμμανουήλ Παπαμιχάλης, βελονιστής, πτυχιούχος του πανεπιστημίου του Portsmouth και μέλος του British Acupuncture Council, www. Στην Ενεργειακή απώλεια μήτρας ιατρική ο φυσιολογικός και ομαλός έμμηνος κύκλος εξαρτάται από τη σωστή ενεργειακή λειτουργία διαφόρων οργάνων, με σημαντικότερα το Συκώτι, τα Νεφρά, τη Σπλήνα και την Καρδιά. Αυτά τα τέσσερα όργανα παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας και στις αλλαγές που συντελούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου.

On the occasion of this patient we review the literature. Key words: Euglycemic ketoacidosis, metabolic acidosis with high anion gap, cervical cancer, fasting, severe ketoacidosis, polyuria, hypotension. Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων.