Βοηθά το b6 να χάσει βάρος. Ποια λαχανικά συμβάλλουν στην απώλεια βάρους


Οι άνθρωποι έχουν γενικά χάσει την ικανότητα να συνθέτουν ένα μέρος των ειδικών βιταμινών κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους. Αυτό το εξελικτικό παράδοξο, δηλαδή, γιατί ένας οργανισμός έχει χάσει την ικανότητα να συνθέτει ενώσεις που απαιτούνται για την επιβίωσή του επιλύεται από το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, οι βιταμίνες ήταν πανταχού παρούσες και σε αφθονία στην τροφική αλυσίδα. Ένας οργανισμός μείωση του καυστήρα λίπους μπορεί απλά να απομονώνει τις «βιταμίνες» του από το περιβάλλον, μπορεί επομένως να είναι σε εξελικτικό πλεονέκτημα, καθώς η διαδικασία της ενδογενούς ενζυματικής De-Novo σύνθεσης αυτών των ενώσεων θα συνεπαγόταν μιας μειονεκτικής θέσης από πλευράς ενεργειακών δαπανών, εξαιτίας των αναγκών που έχουν οι κυτταρικές λειτουργίες και από το οξειδωτικό stress που εμπλέκεται στο μεταβολισμό.

Παχυσαρκία / Αδυνάτισμα

Όσον αφορά τις απαιτήσεις του ανθρώπου για βιταμίνες, το σαφέστερο παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι ο μονοσακχαρίτης "βιταμίνη C", που παράγεται ενδογενώς κατά τον κανονικό μεταβολισμό από τα περισσότερα όντα.

Στην περίπτωση των ανθρώπων, η αδυναμία να συνθέσει την βιταμίνη C οφείλεται σε μια μετάλλαξη στο γονίδιο για τo ένζυμο L-γουλονολακτόνη οξειδάση, ενός ενζύμου στη συνθετική οδό του ασκορβικού οξέος, η οποία χάθηκε πριν περίπου εκατομμύρια χρόνια. Το ίδιο ισχύει με τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα γονίδια που εκφράζουν τα ένζυμα που απαιτούνται για τη σύνθεση της βιταμίνης Β6 5'-φωσφορική πυριδοξάλη έχουν χαθεί σε αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις στα παρακλάδια του ζωικού βασιλείου, αφήνοντας την πλειονότητα των ζώων, συμπεριλαμβανομένων όλων των θηλαστικών, να αδυνατούν να συνθέσουν την ένωση αυτή ενδογενώς.

Ομοίως, η ικανότητα να συνθέσουν την βιταμίνη Β9 φυλλικό οξύ De-Novo χάθηκε, αλλά διατηρήθηκαν τα συνθετικά γονίδια της οδού που απαιτούνται για να σώζουν και να ανακυκλώνουν το φυλλικό οξύ από εξωγενείς πηγές.

βοηθά το b6 να χάσει βάρος

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β δρουν ως συνένζυμα σε ένα σημαντικό ποσοστό των ενζυμικών διαδικασιών που στηρίζουν κάθε πτυχή της κυτταρικής φυσιολογικής λειτουργίας. Συνολικά, η πληθώρα των λειτουργιών που αναλαμβάνονται από τις βιταμίνες Β, μπορούν γενικά να υποδιαιρεθούν σε 2 ρόλους: τον καταβολικό μεταβολισμό, που οδηγεί στην παραγωγή ενέργειας τον αναβολικό μεταβολισμό, που έχει ως αποτέλεσμα την βοηθά το b6 να χάσει βάρος και την μετατροπή των βιοδραστικών μορίων Α.

Καταβολική Παραγωγή Ενέργειας: Κάθε μια από τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχει σε κάθε πτυχή της απολύτως απαραίτητης καταβολικής διαδικασίας για την παραγωγή ενέργειας μέσα στα κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι η ανεπάρκεια σε οποιαδήποτε βιταμίνη του συμπλέγματος Β τύπους καύσης λίπους έχει αρνητικές συνέπειες για τη διαδικασία αυτή.

Ιδιαίτερη σημασία εδώ, παίζουν οι δραστικές μορφές της θειαμίνης, της ριβοφλαβίνης, της νιασίνης, και του παντοθενικού οξέος που είναι απαραίτητα συν-ένζυμα στη μιτοχονδριακή αερόβια αναπνοή και στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας μέσω των άμεσων ρόλων τους στον κύκλο του κιτρικού οξέος, στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων και στο προκύπτοντα σχηματισμό τριφωσφορικής αδενοσίνης ATPτο γνωστό ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου.

Το ακέτυλο-CoA ενσωμάτωση παντοθενικού οξέος παρέχει το κύριο υπόστρωμα για αυτόν τον κύκλο. Επιπλέον, η θειαμίνη και η βιοτίνη και η βιταμίνη  Β12 παίζουν μοναδικό, κομβικό, ουσιαστικό ρόλο στο μιτοχονδριακό μεταβολισμό της γλυκόζης  και των λιπαρών οξέων και αμινοξέων, αντίστοιχασυμβάλλοντας έτσι στα υποστρώματα στον κύκλο του κιτρικού οξέος.

Αναβολικές Διαδικασίες: Ο εξαρτώμενος από τις βιταμίνες κύκλος του κιτρικού οξέος παρέχει ενέργεια, αλλά επίσης και τα ενδιάμεσα για τη βιοσύνθεση των πολυάριθμων βασικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμινοξέων, των λιπαρών οξέων και των πυριμιδινών. Το σύμπλεγμα των βιταμινών Β παίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές του μεταβολισμού ενός άνθρακα, διαδικασία με την οποία Κάντε λίπος καυστήρα έχουν παρενέργειες ενώσεις, όπως αμινοξέα, πουρίνες, πυριμιδίνες, καθώς και ομάδες μεθυλίων που απαιτούνται από μόρια για να μπορέσουν να λάβουν μέρος σε βιοχημικές αντιδράσεις, δημιουργούνται μέσα στα κύτταρα με την προσθήκη μεμονωμένων μονάδων άνθρακα.

Δίαιτα ή άσκηση για απώλεια βάρους;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσιάζουν, πολλά συνένζυμα της βιταμίνης Β που είναι εγγενείς παράγοντες για δύο πανταχού αλληλένδετες κυτταρικές διεργασίες: «ο κύκλος του φολικού οξέος», όπου μέσα από διάφορες ενζυματικές τροποποιήσεις τελικά παρέχουν την μια μονάδα άνθρακα βοηθά το b6 να χάσει βάρος απαιτείται για τον μεταβολισμό του άνθρακα, και το «κύκλο της μεθειονίνης» κατά τη διάρκεια της οποίας θα αλληλομετατραπούν τα αμινοξέα μεθειονίνη και ομοκυστεΐνη, με αποτέλεσμα τη σύνθεση των ομάδων μεθυλίου που απαιτούνται για όλες τις γονιδιωματικές και μη γονιδιωματικές αντιδράσεις μεθυλίωσης με τη μορφή S-αδενοσυλ μεθειονίνη SAM.

Αυτοί οι δύο ενζυματικοί κύκλοι είναι ουσιαστικής σημασίας για την κυτταρική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων με άλλες οδούς. Ομοίως, η οδός trans-θειοποίησης που μετατρέπει την ομοκυστεΐνη σε κυστεΐνη, οδηγώντας τελικά στην σύνθεση του ισχυρού ενδογενούς αντιοξειδωτικού της γλουταθειόνης και την παραγωγή υποστρωμάτων για τον κύκλο του κιτρικού οξέος, που είναι ένα άμεσο προϊόν του κύκλου μεθειονίνης.

Ενώ οι ρόλοι του φολικού οξέος και των βιταμινών Β6 και Β12 είναι καλά αναγνωρισμένη σε αυτούς τους σημαντικούς κύκλους, η συμβολή των άλλων βιταμινών Β σπάνια αναγνωρίζεται.

Αδυνάτισμα

Από την άποψη αυτή, η δραστική μορφή της ριβοφλαβίνης είναι ένα συνένζυμο και περιορίζει τον ρυθμό ανακύκλωσης της μεθειονίνης συνθάσης στον κύκλο της μεθειονίνης. Συνέπειες Ανεπάρκειας: Μια από τις πολλές συνέπειες της ανεπάρκειας σε οποιαδήποτε από τις βιταμίνες Β είναι η πιθανή παρεμπόδιση της φυσικής κατανομής και της ανακύκλωσης της ομοκυστεΐνης, οδηγώντας σε συσσώρευση της και σε μια σειρά από αρνητικές κυτταρικές συνέπειες.

Οι γενικές μεταβολικές λειτουργίες των βιταμινών Β, μαζί με τους ρόλους τους στη σύνθεση νευροδιαβιβαστών, μπορεί κατά συνέπεια να θεωρηθούν ότι έχει ιδιαίτερη επίπτωση στη λειτουργία του εγκεφάλου. Μόλις φτάσουν στον εγκέφαλο, ειδικοί μηχανισμοί κυτταρικής πρόσληψης υπαγορεύουν τη διανομή, και τα επίπεδά τους ρυθμίζονται στενά από πολλαπλούς ομοιοστατικούς μηχανισμούς στον εγκέφαλο.

Αυτό εγγυάται ότι οι συγκεντρώσεις του εγκεφάλου παραμένουν συγκριτικά υψηλές. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση του φολικού στον εγκέφαλο είναι τέσσερις φορές περισσότερο από ότι στο πλάσμα, ενώ βιοτίνη και το παντοθενικό οξύ στον εγκέφαλο είναι σε συγκεντρώσεις μέχρι και 50 φορές, περισσότερες από ότι στο πλάσμα.

Η ‘’ένοχη’’ μπανάνα πιο ‘’αθώα’’ από ποτέ | The Health Lab

Το σύμπλεγμα των βιταμινών Β σε ανάλυση Η θειαμίνη βιταμίνη Β1 είναι ένα συνένζυμο στο μονοπάτι της φωσφορικής πεντόζης, η οποία είναι ένα αναγκαίο στάδιο στη σύνθεση των λιπαρών οξέων, των στεροειδών, των νουκλεϊκών οξέων και των προδρόμων των αρωματικών αμινοξέων σε ένα φάσμα νευροδιαβιβαστών και άλλων βιοδραστικών ενώσεων απαραίτητων για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η θειαμίνη παίζει ένα ρόλο νεύρο-ρυθμιστικό στο σύστημα του νευροδιαβιβαστή της ακετυλοχολίνης, και διακρίνεται από τις δράσεις της ως συμπαράγοντας βοηθά το b6 να χάσει βάρος την διάρκεια μεταβολικών διεργασιών και συμβάλλει στην δομή και λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, συμπεριλαμβανομένων των νευρώνων και των νευρογλοιακών κυττάρων.

Η Ριβοφλαβίνη Βιταμίνη Β2   είναι απαραίτητη για δύο συνένζυμα φλαβοπρωτεϊνων, FMN και FAD που είναι κρίσιμοι παράγοντες περιορισμού του ρυθμού στις περισσότερες κυτταρικές ενζυματικές διαδικασίες.

Email Η μπανάνα δεν ανήκει στα τρόφιμα που μπορεί κάποιος να καταναλώσει όταν προσπαθεί να χάσει βάρος είναι μία άποψη που επικρατεί…και ακούγεται από το στόμα πολλών ανθρώπων. Πόσο απέχει λοιπόν αυτή η άποψη από την πραγματικότητα; Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η μπανάνα όχι απλά μπορεί να καταναλωθεί όταν κάποιος ακολουθεί ισορροπημένη διατροφή για να χάσει βάροςαλλά επιδρά και πολύ θετικά σε αυτό.

Ως παράδειγμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνθεση, τη μετατροπή και την ανακύκλωση της νιασίνης, του φολικού οξέος και της βιταμίνης Β6, για τη σύνθεση όλων των πρωτεϊνών της αίμης, συμπεριλαμβανομένης της αιμοσφαιρίνης, της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου, των ενζύμων Ρ, και πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην μεταφορά ηλεκτρονίων και στη μεταφορά και αποθήκευση του οξυγόνου.

Οι φλαβονοπρωτείνες είναι επίσης συμπαράγοντες στο μεταβολισμό των απαραίτητων λιπαρών οξέων στα λιπίδια του εγκεφάλου, στην απορρόφηση και στη χρησιμοποίηση του σιδήρου, και στη ρύθμιση των ορμονών του θυρεοειδούς.

βοηθά το b6 να χάσει βάρος

Μια δυσλειτουργία σε οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες εξαιτίας ανεπάρκειας της ριβοφλαβίνης συνδέεται με αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία του εγκεφάλου. Τα παράγωγα τα συνενζυμικά της ριβοφλαβίνης έχουν επίσης αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αυξάνουν την ενδογενή αντιοξειδωτική κατάσταση ως ουσιώδεις συμπαράγοντες στον κύκλο της οξειδοαναγωγής της γλουταθειόνης. Η νιασίνη επίσης συνδέεται με δύο υποδοχείς πρωτεΐνης G, τον υποδοχέα  υψηλής συγγένειας με την νιασίνη 1 NIACR1 ,που είναι υπεύθυνος για το φλας  που συνδέεται με την  πρόσληψη νιασίνης, και τον χαμηλής συγγένειας NIACR2.

Περιγραφή Τι είναι η Γλυκομαννάνη; Η γλυκομαννάνη είναι μια διαλυτή διαιτητική φυτική ίνα, η οποία είναι σχεδιασμένη για την καταστολή της όρεξης, την ισορροπία της χοληστερόλης, τη ρύθμιση της πέψης, τη διαχείριση του βάρους και τη διατήρηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα. Όταν λαμβάνεται γλυκομαννάνη, απελευθερώνεται στο στομάχι και προσδίδει αίσθημα πληρότητας για πολλή ώρα. Επίσης, βοηθά στη κάθαρση του εντέρου και του πεπτικού συστήματος. Η γλυκομαννάνη προέρχεται από το φυτό Amorphophallus Konjac Κοντζακ της Νοτιοανατολικής Ασίας και χρησιμοποιείται για αιώνες σε παραδοσιακά φαγητά όπως τα Noodles.

Οι υποδοχείς νιασίνης διανέμονται τόσο περιφερικά σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος όσο και στο λιπώδη ιστό, αλλά και σε όλο τον εγκέφαλο. Το παντοθενικό οξύ βιταμίνη Β5  είναι ένα υπόστρωμα για τη σύνθεση του πανταχού παρόντος συνενζύμου Α CoA. Πέρα από το ρόλο του στον οξειδωτικό μεταβολισμό, το CoA συμβάλλει στη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου μέσω της συμμετοχής του στην σύνθεση της χοληστερόλης, αμινοξέων, φωσφολιπιδίων, και λιπαρών οξέων.

Ιδιαίτερη σημασία, έχει το παντοθενικό οξύ, μέσω του CoA, που εμπλέκεται επίσης στην σύνθεση πολλαπλών νευροδιαβιβαστών και στεροειδών ορμονών.

Ωφέλεια και βλάβη

Η βιταμίνη Β6, πέρα από τον ρόλο της ως απαραίτητο συμπαράγοντα στον κύκλο του φολικού και στο μεταβολισμό αμινοξέων, είναι και καθοριστικός συμπαράγοντας του ρυθμού στη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών, όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη, το γ-αμινοβουτυρικό οξύ GABAη νοραδρεναλίνη και η μελατονίνη. Η σύνθεση αυτών των νευροδιαβιβαστών είναι πολύ ευαίσθητη στα επίπεδα της βιταμίνης Β6, όπου ακόμη και με μια ήπια ανεπάρκεια να οδηγεί σε μείωση της παραγωγής του GABA και της σύνθεσης της σεροτονίνης, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της αναστολής βοηθά το b6 να χάσει βάρος νευρωνικής δραστηριότητας του GABA και διαταραγμένο ύπνο, συμπεριφορά, και προβλήματα καρδιαγγειακής λειτουργίας και μια απώλεια ελέγχου της έκκρισης ορμονών από τον υποθάλαμο—υπόφυση.

Η βιταμίνη B6 έχει επίσης άμεση επίδραση στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη γονιδιακή έκφραση και παίζει ένα ρόλο στη ρύθμιση της γλυκόζης στον εγκέφαλο. Γενικότερα, τα επίπεδα της -5'-φωσφορικης πυριδοξάλης βιταμίνη Β6 συνδέονται με το μεταβολισμό της τρυπτοφάνης ή το μεταβολισμό ενός άνθρακα.

Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, σε φλεγμονώδεις διεργασίες που συμβάλλουν στην αιτιολογία πολλών παθολογικών καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της άνοιας και της γνωστικής εξασθένησης. Ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην παράδοση και το μεταβολισμό της γλυκόζης.

Ροή ειδήσεων

Η βιοτίνη διαδραματίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό και την ομοιόσταση της γλυκόζης, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της ηπατικής πρόσληψης γλυκόζης, τη γλυκονεογένεσης και λιπογένεσηςτης μεταγραφής των υποδοχέων της ινσουλίνης και τη λειτουργία των παγκρεατικών β-κυττάρων. Οι λειτουργίες των δύο βιταμινών του συμπλέγματος Β, του φυλικού οξέος και της Β12 είναι άρρηκτα συνδεδεμένες λόγω συμπληρωματικών ρόλων στους κύκλους του «φολικού οξέος» και της «μεθειονίνης».

Μια έλλειψη της βιταμίνης Β12, δημιουργεί έλλειψη φυλικού οξέος γιατί παγιδεύει το λειτουργικό φυλλικό οξύ, στην μορφή του μεθυλοτετραϋδροφολικου. Η αποτελεσματική λειτουργία του κύκλου του φυλλικού οξέος είναι επίσης απαραίτητη για τη σύνθεση και την αναγέννηση της τετραϋδροβιοπτερίνης, που είναι raven goodwin απώλεια βάρους συμπαράγοντας για τα ένζυμα που μετατρέπουν τα αμινοξέα για τους δύο νευροδιαβιβαστές μονοαμινών σεροτονίνη, μελατονίνη, ντοπαμίνη, νοραδρεναλίνη, αδρεναλίνηκαι το οξείδιο του αζώτου.

Τι επιπτώσεις υπάρχουν στον οργανισμό απο την ανεπάρκεια των Βιταμινών Β; Η σημασία όλων των βιταμινών Β για τη λειτουργία του εγκεφάλου απεικονίζεται από τα νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα που συνήθως συνδέονται με την ανεπάρκεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις οκτώ βιταμίνες. Για παράδειγμα, τα πρωταρχικά συμπτώματα μιας ανεπάρκειας στη βιταμίνη Β6 είναι τα νευρολογικά.

Στα συμπτώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται βοηθά το b6 να χάσει βάρος κατάθλιψη, η γνωστική εξασθένηση, η άνοια, και ης δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ακόμη τα συμπτώματα της ανεπάρκειας στη βιταμίνη Β12 συχνά εκδηλώνονται με τη μορφή των νευρολογικών συμπτωμάτωνπολύ πριν από την εμφάνιση των τυπικών αιματολογικών αλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ περίπου το ένα τρίτο των ατόμων που πάσχουν από έλλειψη φυλλικού οξέος ή βιταμίνης Β12, έχει αναιμία. Μια παρόμοια αναλογία παρατηρείται σε νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

βοηθά το b6 να χάσει βάρος

Μάλιστα, περισσότερο από το ένα τρίτο των ψυχιατρικών περιστατικών έχουν βρεθεί ότι υποφέρουν από ελλείψεις σε φυλλικό οξύ ή βιταμίνη Β Καμία περιγραφή των μηχανισμών δράσης των βιταμινών Β δεν θα ήταν πλήρης χωρίς να ληφθεί υπόψη η κυρίαρχη μηχανιστική θεωρία που οδήγησε σε μεγάλο μέρος την ανθρώπινη έρευνα στον τομέα αυτό.

Η "υπόθεση της ομοκυστεΐνης" αρχικά προέκυψε από την παρατήρηση ότι τα αυξημένα επίπεδα πλάσματος νηστείας της δυνητικά τοξικής αμινοξικής ομοκυστεΐνης ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακής νόσου, μετα από αυτή την παρατήρηση επεκτάθηκε στη γνωστική λειτουργία, στη νόσο  του Alzheimer και στην άνοια.

Στην ουσία, η υπόθεση αποδίδει ήπιες έως μέτριες αυξήσεις στα επίπεδα ομοκυστεΐνης με την αιτιώδη συνεισφορά σε αυτές τις ασθένειες.

Πώς να κοροϊδεύουν με ευχαρίστηση

Οι ανεπάρκειες σε αρκετές από τις βασικές βιταμίνες που εμπλέκονται στην αποτελεσματική ανακύκλωση της ομοκυστεΐνης στον κύκλο μεθειονίνης, ιδιαίτερα του φυλλικού οξέος, αλλά και των βιταμινών Β12 και Β6, εμπλέκονται στη συνέχεια ως υποκείμενη αιτία. Οι μηχανισμοί με τους οποίους έχει υποτεθεί ότι η ομοκυστεΐνη έχει αυτές τις επιζήμιες επιδράσεις στην εγκεφαλική λειτουργία περιλαμβάνουν τους θεωρητικούς της ρόλους στην αύξηση του οξειδωτικού στρες, την αναστολή των αντιδράσεων μεθυλίωσης, την αυξημένη βλάβη στο DNA και την δυσλειτουργία χάνετε βάρος με το ibd επιδιόρθωσής του και άμεση και έμμεση νευροτοξικότητα που οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο και απόπτωση.

Αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να οδηγήσουν σε γενικές επιδράσεις όπως η συσσώρευση του β-αμυλοειδούς, η υπερ-φωσφορυλίωση του tau, η ατροφία του εγκεφαλικού ιστού και η υποβοηθούμενη εγκεφαλοαγγειακή κυκλοφορία.

Αυτή η υπόθεση υπήρξε η κινητήρια δύναμη όχι μόνο για την πλειονότητα των παρατηρητικών βοηθά το b6 να χάσει βάρος που διερευνούν τις επιδημιολογικές σχέσεις μεταξύ βιταμινών και καρδιαγγειακής ή εγκεφαλικής λειτουργίας, αλλά και για μια τεράστια ερευνητική προσπάθεια που έδειξε μια πληθώρα κλινικών δοκιμών που αφορούσαν τη χορήγηση φολικού οξέος, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με βιταμίνη Β12 και λιγότερο συχνά με βιταμίνη Β6. Αυτές οι μελέτες έχουν διεξαχθεί με βάση το ότι η αύξηση των επιπέδων αυτών των βιταμινών θα βοηθά το b6 να χάσει βάρος αξιόπιστα βοηθά το b6 να χάσει βάρος επίπεδα ομοκυστεΐνης.

Οι μετα-αναλύσεις των δεδομένων από 17 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν Μία ατυχής συνέπεια της «υποθέσεως ομοκυστεΐνης» είναι ότι έχει ουσιαστικά διεγείρει την βοηθά το b6 να χάσει βάρος των κλινικών ερευνών σε αυτή την περιοχή για την αποσαφήνιση των επιδράσεων του φολικού οξέος και σε μικρότερη έκταση της βιταμίνης Β12 που ακολουθείται από τη βιταμίνη Β6. Τα πιθανά αποτελέσματα και οι ρόλοι των άλλων πέντε βιταμινών Β έχουν αγνοηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η παλέτα βιταμινών Β δουλεύει περίπλοκα.

Ακόμη με το θέμα της ομοκυστεΐνης, η κατάσταση του φολικού οξέος και της βιταμίνης B6 και B12 εξαρτώνται από τα επίπεδα των φλαβοπρωτεϊνων που προέρχονται από την ριβοφλαβίνη. Η ριβοφλαβίνη βιταμίνη Β2 είναι επίσης απαραίτητη για τον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης ως συμπαράγοντα για τη μεθυλενοτετραϋδροφυλική ρεδουκτάση MTHFR και τη ρεδουκτάση της συνθάσης της μεθειονίνης MTRR.

Τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης έχουν συσχετιστεί αρνητικά με τη λήψη ριβοφλαβίνης στο πλάσμα και η συμπλήρωση με ριβοφλαβίνη έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τόσο τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης όσο και την πίεση του αίματος σε άτομα με πολυμορφισμό του MTHFR.

βοηθά το b6 να χάσει βάρος

Θεωρείται γενικά ότι οι πληθυσμοί των ανεπτυγμένων χωρών έχουν επαρκή διατροφή και επομένως δεν παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικά μικροθρεπτικά συστατικά. Ωστόσο τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες οι ελλείψεις είναι μεγάλες, γιατί υπάρχουν και εντυπωσιακές ατομικές διαφορές στην απορρόφηση και την απέκκριση των βιταμινών, ως συνέπεια μιας ευρείας ποικιλίας παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών γενετικών πολυμορφισμών, φύλου, ενδοκρινικής δυσλειτουργίας, λειτουργίας του θυρεοειδούς, ακόμη η συνηθισμένη συν-κατανάλωση φαρμάκων, ναρκωτικών, οινοπνεύματος και άλλων παραγόντων, όπως η παχυσαρκία, η συνολική κατανάλωση ενέργειας, η έντονη άσκηση και η ηλικία ,καθορίζουν και εντείνουν την αναγκαιότητα του συμπλέγματος Β.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι πολλοί άνθρωποι των ανεπτυγμένων χωρών δεν καταναλώνουν ούτε την ελάχιστη συνιστώμενη ποσότητα οποιουδήποτε δεδομένου μικροθρεπτικού συστατικού. Γενικά, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της πρόσληψης βιταμινών και των απαιτήσεων για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού.

Ως αποτέλεσμα, μελέτες που αξιολογούν τα επίπεδα βιταμινών στο αίμα δείχνουν ότι ενα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών έχουν βιοχημικά επίπεδα καθεμιάς από τις βιταμίνες Β που μπορεί να τις προδιαθέτουν σε ασθένειες που σχετίζονται με την ανεπάρκεια.

Ακόμη, μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται "σε κίνδυνο" και εμφανίζει ανεπάρκειες στη βιταμίνη Β12κυρίων σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών.

  1. Ροδάκινο 3.
  2. Υπάρχουν άπειρες ποικιλίες τυριών για να διαλέξουμε να τα συνδυάσουμε με το φαγητό ή το κρασί μας.
  3. Διατροφή - Αδυνάτισμα - Δίαιτα - Αδυνάτισμα
  4. Κάντε Tweet στο Twitter Υπάρχουν πολλοί διατροφικοί μύθοι.
  5. Βιταμίνες Β: Τι προκαλεί η έλλειψη τους στον οργανισμό

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια σχετιζόμενη με την ηλικία βλάβη στην απορρόφηση της προσδιδόμενης σε πρωτεΐνες βιταμίνης Β12 που βρίσκεται στα τρόφιμααν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα ανεπάρκειας σε αυτή τη βιταμίνη είναι υψηλά για χορτοφάγους και vegans. Αυτό το φαινόμενο ανεπάρκειας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό βοηθά το b6 να χάσει βάρος γεγονός ότι οι σημερινές διατροφικές επιλογές είναι κυρίως φορτωμένες σε ζάχαρα και επεξεργασμένα άμυλα, ενώ τα μικροθρεπτικά συστατικά συμπεριλαμβάνονται σε απειροελάχιστη ποσότητα, οδηγώντας σε ανεπάρκεια βιταμινών και μετάλλων.

Συνολικά, όλα αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών υποφέρει από ανεπάρκεια ή οριακή έλλειψη μιας ή περισσοτέρων βιταμινών Β, η οποία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προδιάθεσης για μια ποικιλία χρόνιων ασθενειών.

Υπάρχει πληθώρα επιδημιολογικών μελετών που υποδηλώνουν τις σχέσεις μεταξύ των βιοχημικών επιπέδων ορισμένων βιταμινών και τα οφέλη τους για την καρδιαγγειακή λειτουργία, την γνωστική λειτουργία και την μειωμένη συχνότητα εμφάνισης άνοιας. Φυσικά, οι βιταμίνες Β, ως ομάδα και ξεχωριστά, λειτουργούν βοηθά το b6 να χάσει βάρος πολύπλοκα και με άλλες βιταμίνες, μέταλλα και μικροθρεπτικά συστατικά.