Απώλεια βάρους σαρωτή σώματος


Κρασσάς1, Αργύριος Δούμας2 1. Πλαστήρα απώλεια βάρους σαρωτή σώματος, Ν. Κρήνη, Θεσσαλονίκη. Οι παλαιότερες μέθοδοι περιλαμβάνουν την υδροπυκνομετρία, την αεροπυκνομετρία, την ραδιοϊσοτοπική εκτίμηση ολοσωματικού ύδατος και καλίου, το άθροισμα δερματοπτυχών και οι πιο σύγχρονες την αεροπυκνομετρία, τη βιοηλεκτρική αντίσταση των ιστών ΒAIτη διπλή ενεργειακή απορρόφηση ακτινών Χ DEXAτην αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Επίσης, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων PET-scan συνεισέφερε ουσιαστικά στη λειτουργική διεύρυνση του λιπώδους ιστού, ιδίως του φαιού. Η σωματομετρία συμβάλλει στην κατανόηση πολλών φυσιολογικών καταστάσεων όπως η άθληση, η εφηβεία, η εμμηνόπαυση και το γήρας αλλά απώλεια βάρους σαρωτή σώματος διαφόρων παθήσεων όπως οι διατροφικές διαταραχές, η απίσχναση, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο κ.

Στην απώλεια βάρους σαρωτή σώματος ειδικότερα, η ανάλυση της σύστασης σώματος συμβάλει στη διάγνωση, αλλά και στην κατανόηση της παθολογικής κατανομής του σωματικού λίπους σπλαχνικού τύπου παχυσαρκία. Επίσης, στη διάκριση μορφών ψευδούς παχυσαρκίας, όπως σε υπερανδρογοναιμία και στην άθληση και στη διάγνωση της σαρκοπενικης μορφής της παχυσαρκίας, όπου υπάρχει αναλογικά μεγάλη αύξηση λιπώδους ιστού και σημαντική μείωση του μυϊκού.

Κατά την απώλεια βάρους, ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές μπορούν να εκτιμήσουν την επιμέρους σύσταση των απολεσθέντων κιλών. Σε εξειδικευμένα   κέντρα παχυσαρκίας, κλινικές και νοσοκομεία, οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι με DEXA και αεροπληθυσμογραφία προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια στην ανάλυση των επιμέρους συστατικών στην παχυσαρκία, πριν και μετά την απώλεια βάρους.

Για την καθημερινή πρακτική, εκτός του δείκτη μάζας σώματος και της περιμέτρου μέσης που πρέπει να μετρώνται σε κάθε παχύσαρκο, οι τεχνικές ΒΑΙ και το άθροισμα των δερματοπτυχών, αποτελούν τις πιο πρακτικές και εύκολες λύσεις σε μετρίου βαθμού παχυσαρκία, αν και στερούνται μεγάλης ακρίβειας, Λέξεις ευρετηρίου: Ολοσωματικό λίπος — Άλιπος μάζα — Μέθοδος διπλής απορρόφησης — PET — Μαγνητική τομογραφία Εισαγωγή Η εκτίμηση της σύστασης του σώματος σωματομετρία συμβάλλει στην κατανόηση πολλών φυσιολογικών καταστάσεων όπως η άθληση, η εφηβεία, η εμμηνόπαυση και γήρας αλλά και παθολογικών καταστάσεων όπως είναι η απίσχναση, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.

Ειδικότερα στην παχυσαρκία, σε επιδημιολογικό επίπεδο, oι διάφορες μέθοδοι ανάλυσης του σώματος βοηθούν στον καθορισμό της νοσηρότητας λόγω αυξημένου σωματικού λίπους αλλά και της παθολογικής κατανομής αυτού. Στην καθημερινή κλινική πράξη οι μέθοδοι αυτές, εκτός της διαγνωστικής τους σημασίας, προσφέρουν τη δυνατότητα εκτίμησης ποσοτικών και ποιοτικών μεταβολών της σύστασης του σώματος κατά την απώλεια ακόμη και μικρού βαθμού σωματικού βάρους ΣΒ.

Οι σύγχρονες σωματομετρικές τεχνικές έχουν ρίξει αρκετό φως στην παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας η οποία χαρακτηρίζεται όχι μόνο από αύξηση του λίπους αλλά και της άλιπης μάζας ΑΜ, fat-free mass, FFM. Η αύξηση αυτή της ΑΜ εξηγεί την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση των παχύσαρκων ατόμων [2]. Χάρη στη συμβολή της σωματομετρίας και ιδίως μέσω της αξονικής ΑΤ και μαγνητικής τομογραφίας ΜΤέγινε κατανοητός ο επιβαρυντικός ρόλος του ενδοσπλαχνικού λίπους στους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και στα καρδιαγγειακά νοσήματα [3].

Oι πρόσφατες μέθοδοι όπως αυτές της διπλής φωτονιακής απορρόφησης dual energy X-rays absorptiometry, DEXA συνέβαλλαν στον χαρακτηρισμό ατόμων με ψευδή παχυσαρκία λόγω χρήσης αναβολικών, υπερανδρογοναιμίας ή σε αθλητές. Επίσης, διερευνήθηκε λεπτομερώς η σαρκοπενική παχυσαρκία δηλαδή η απώλεια βάρους σαρωτή σώματος εκείνη που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένο σωματικό λίπος σε αντίθεση με την ελαττωμένη μυϊκή μάζα [4].

Σαρκοπενική παχυσαρκία παρατηρείται σε ενδοκρινικές διαταραχές όπως υπογοναδισμός, σύνδρομο Cushing και μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, σε νευρομυϊκά νοσήματα αλλά και σε παρατεταμένη ακινητοποίηση.

Στην παρακάτω ανασκόπηση θα αναφερθούν όλες οι παλαιές και σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης της σύστασης του σώματος, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί τους στην κλινική εφαρμογή αλλά και η σημασία ιδιαίτερα των ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών υγιείς συμβουλές για απώλεια λίπους των τεχνικών της ΑΤ και της ΜΤ στον τομέα της παχυσαρκίας και της απώλειας βάρους.

H σύσταση του σώματος Οι ανθρώπινοι ιστοί αποτελούνται από 5 βασικά συστατικά τα οποία είναι το νερό, οι πρωτεΐνες, τα άλατα, το γλυκογόνο και το λίπος [1]. Το νερό αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του βάρους του σώματος. Συνδέεται με πρωτεΐνες, γλυκογόνο, οστικά άλατα και άλλα χημικά συστατικά. Οι πρωτεΐνες καταλαμβάνουν kg σε υγιείς ενήλικες και βρίσκονται ενδοκυττάρια απώλεια βάρους σαρωτή σώματος εξωκυττάρια. Οι κύριες πρωτεΐνες είναι το δομικό κολλαγόνο του συνδετικού ιστού και η ακτινομυοσίνη των μυών.

Τα άλατα, συνολικής ποσότητας πάνω από 1,5 απώλεια βάρους σαρωτή σώματος. Ένας ενήλικας έχει g γλυκογόνο, το οποίο εντοπίζεται στο ήπαρ και στους σκελετικούς μύες. Τέλος, το λίπος βρίσκεται αποθηκευμένο σε όλο το σώμα υπό μορφή τριγλυκεριδίων. Η αποθήκευσή του λίπους γίνεται κυρίως υποδόρια και ενδοσπλαχνικά, αλλά σημαντική ποσότητα λίπους μπορεί να συσσωρευθεί γύρω και μέσα στους μύες, ιδιαίτερα στην 3η ηλικία.

λιπαρά για να χάσουν βάρος

Οι κύριοι ιστοί που συνθέτουν το ανθρώπινο σώμα και εκτιμούνται συχνά στην κλινική πράξη είναι: Ο λιπώδης ιστός, οι σκελετικοί μύες, τα ενδοκρινικές διαταραχές που προκαλούν απώλεια βάρους και τα σπλάχνα [1].

Για κάθε ιστό αλλά και για το νερό του σώματος χρησιμοποιείται συγκεκριμένη ορολογία, η οποία είναι κοινή στις περισσότερες σωματομετρικές εφαρμογές.

Τα συμπαγή στοιχεία διακρίνονται για λόγους ευκολίας σε 2 συστατικά: Το λιπώδη ιστό ΛΙ - fat mass ή body fat και το μη λιπώδη ιστό ΜΛΙ - free fat mass απώλεια βάρους σαρωτή σώματος άλιπη μάζα ΑΜ - lean mass [5]. Το ολοσωματικό λίπος ΟΣΛ αυξάνει φυσιολογικά με την ηλικία, και είναι περισσότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.

Πάνω από αυτά τα όρια ομιλούμε για παχυσαρκία [6]. Οι ιδιαιτερότητες της σύστασης σώματος στην παχυσαρκία Η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από αύξηση της ποσότητας του λιπώδους ιστού και τις πιο πολλές φορές από παράλληλη αύξηση της άλιπης μάζας.

Η αυξημένη άλιπη μάζα αντικατοπτρίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον ενδοκυττάριο χώρο, δηλαδή την ενεργό κυτταρική μάζα - κυρίως το μυϊκό ιστό - και το γεγονός αυτό εξηγεί την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση ηρεμίας των παχυσάρκων [7]. Από την άλλη μεριά, οι μελέτες ανάλυσης της σύστασης του σώματος χάνουν 20 σωματικό λίπος σε 3 μήνες ραδιοισότοπα έδειξαν ότι η αύξηση του ενδοκυττάριου χώρου νερούείναι σημαντικότερου βαθμού από αυτήν του εξωκυττάριου και αυτό οφείλεται στην αυξημένη τριχοειδική διαπερατότητα, στον αυξημένο εξωκυττάριο χώρο του λιπώδους ιστού, σε αιμοδυναμικές καρδιακές διαταραχές και στον δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό που παρατηρείται στα παχύσαρκα άτομα [8].

Οι υδρικές αυτές διαταραχές είναι πιο έντονες στη νοσογόνο απώλεια βάρους σαρωτή σώματος και επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια δίαιτας πτωχής σε υδατάνθρακες, σε στερητικές δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων και μετά από βαριατρικές επεμβάσεις για παχυσαρκία.

Πολλές φορές παραμένουν ακόμη και πολλούς μήνες μετά την απώλεια του σωματικού βάρους [9]. Οι μέθοδοι ανάλυσης της σύστασης του σώματος και η παχυσαρκία Σε γενικές γραμμές διακρίνουμε 2 μοντέλα μεθόδων σωματικής ανάλυσης [10]. Στο πρώτο μοντέλο, το οποίο στηρίζεται απώλεια βάρους σαρωτή σώματος εκτίμηση πολλών συστατικών του σώματος multi-component model υπολογίζονται τα επιμέρους συστατικά της άλιπης μάζας, δηλαδή ο μυϊκός ιστός, τα οστά, οι μαλακοί ιστοί και το νερό, καθώς και η επιμέρους κατανομή του λιπώδους ιστού.

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν τεχνικές όπως η διπλή ενεργειακή απορρόφηση ακτίνων Χ DEXAη απώλεια βάρους σαρωτή σώματος και μαγνητική τομογραφία κ. Στο δεύτερο, το οποίο ονομάζεται μοντέλο εκτίμησης δυο συστατικών two component modelεφαρμόζονται τεχνικές μέτρησης όπου εξ ορισμού το σώμα αποτελείται από λιπώδη και μη λιπώδη μάζα, με την τελευταία να θεωρείται ότι έχει σταθερή σύσταση στα ενήλικα άτομα.

ΧΑΣΙΜΟ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΠΟΥΣ - ΠΟΥ ΝΑ ΕΣΤΙΑΖΕΙΣ

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν κλασσικές μέθοδοι όπως η ισοτοπική μέτρηση ολοσωματικού νερού και καλίου, η μέθοδος της βιοηλεκτρικής αντίστασης των ιστών, οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι κ. Η μόνη πραγματικά άμεση μέθοδος εκτίμησης της σωματικής σύστασης είναι η νεκροτομική χημική ανάλυση [11].

 1. Πρέπει να χάσετε βάρος το συντομότερο
 2. Однажды вечером, примерно через два года после того, как все вы отправились к Земле, Симона в спальне возилась с Катей, и в нашу дверь постучали.

 3. H E L L E N I C J O U R N A L OF N U C L E A R M E D I C I N E
 4. У меня тоже есть право на .

 5. Пока создание погружалось в организм, Николь не ощущала ничего, но, когда оно исчезло в ее теле, женщина невольно поежилась.

 6. Καυστήρα λίπους woolworths
 7. Какое еще вознаграждение.

Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων μεθόδων multi-compartment models μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ακρίβεια εκτίμησης της σύστασης σώματος [12]. Στον πίνακα 1 απαριθμούνται αναλυτικά οι κύριες μέθοδοι σωματομετρίας. Οι μέθοδοι εκτίμησης πολλών διαμερισμάτων Η μέθοδος της διπλής ενεργειακής απορρόφησης των ακτινών Χ Dual-energy X-rays absorptiometry Η μέθοδος αυτή είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη τεχνική ποσοτικοποίησης των οστικών αλάτων, και θεμελιώθηκε από τους Cameron και Sorenson το Με την μέθοδο DEXA μελετώνται 3 συστατικά του σώματος δηλαδή ο μυϊκός ιστός, ο λιπώδης και η οστική μάζα.

Με την βοήθεια ενός ανιχνευτή, συνήθως σπινθηριστή NaI, μετρούμε το ποσοστό των φωτονίων που εξέρχονται από το ανθρώπινο σώμα χωρίς σημαντική αλλαγή της διεύθυνσης και της ενέργειάς τους.

απώλεια βάρους σαρωτή σώματος

Η μέθοδος επιτρέπει την εκτίμηση της σύστασης του σώματος συνολικά αλλά και απώλεια βάρους σαρωτή σώματος περιοχές και κατά συνέπεια είναι ιδανική για την εκτίμηση της κοιλιακής παχυσαρκίας [13, 14]. Στα παχύσαρκα άτομα η μέθοδος DEXA παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Κατά πρώτο λόγο η επιφάνεια σάρωσης της μεθόδου είναι σχετικά μικρή cm x 60 cm και συνεπώς ανεπαρκής για άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία [11].

Άλλο μειονέκτημα είναι η επίδραση του πάχους των γύρω ιστών στην εκτίμηση της λιπώδους μάζας. Τέλος, το κόστος της εξέτασης είναι σχετικά υψηλό και δεν επιτρέπει την συχνή κλινική εφαρμογή της. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η εξέταση είναι κατάλληλη για να υπολογίζει αλλαγές της σύστασης όπως αυτές συμβαίνουν κατά την απώλεια του βάρους [15]. Η μέθοδος DEXA έχει συγκριθεί και παρουσιάζει πολύ καλή συσχέτιση με τις παλαιότερες μεθόδους αναφοράς όπως είναι η υδροπυκνομετρία [16].

Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος DEXA αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την εκτίμηση της σύστασης του σώματος του παχύσαρκου ατόμου πριν και κατά την απώλεια βάρους και είναι αυτή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των άλλων μεθόδων [17, 18]. Η αξονική τομογραφία Computed tomography Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της αξονικής τομογραφίας ΑΤ για την ανάλυση της σύστασης του σώματος αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Hounsfield το [19].

Για τη διερεύνηση της παχυσαρκίας η μέθοδος εφαρμόζεται από το και συνεισέφερε σημαντικά στην κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ σπλαχνικής συσσώρευσης λιπώδους ιστού και καρδιαγγειακών νοσημάτων [20]. Προσεγγίζει σχεδόν ανατομικά την επιμέρους σύσταση του σώματος και παρέχει ικανότητα διάκρισης κατά ιστούς, όργανα και περιοχές.

Η σάρωση του τομογράφου σε συγκεκριμένες απώλεια βάρους σαρωτή σώματος δίνει πληροφορίες για τον μυϊκό και λιπώδη ιστό.

Από το άθροισμα των επαναλαμβανόμενων τομών μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος και η επιφάνεια των επιμέρους οργάνων και τα δεδομένα να αποθηκευτούν σε λογισμικό υπολογιστή Slice Omatic, Tomovision, Montreal, CD [3].

 • Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών Εγκατάσταση Το πρόγραμμα Απώλεια βάρους σε 30 ημέρες έχει σχεδιαστεί ώστε να χάσετε βάρος γρήγορα και με ασφάλεια.
 • Το Fit3D σχεδιάστηκε για να σας παρέχει την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση του σώματός σας.
 • Fit3D - Τρισδιάστατη απεικόνιση σώματος
 • Ένα έτος χωρίς απώλεια βάρους μπύρας
 • Επιβεβαιώσεις για καλή υγεία και απώλεια βάρους
 • Simply download the app, set your goals and track your diet, food and exercises to lose weight.
 • Συμπλήρωμα καυστήρα λίπους σώματος
 • Поселение внутри Рамы они заселили .

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα όπως είναι αυτό της ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας Spiral or helical computed tomography, Somatom Plus της Siemensτο οποίο υπάρχει και χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, δύνανται να διακρίνουν επακριβώς το υποδόριο από το ενδοσπλαχνικό κοιλιακό λίπος [21]. Ο διαχωρισμός των ιστών γίνεται σύμφωνα με την καταγραφή του ποσοστού απορρόφησης των εκπεμπόμενων ακτινών Χ.

Fit3D - Τρισδιάστατη απεικόνιση σώματος

Για την εκτίμηση του συνολικού κοιλιακού λίπους, διενεργούνται 4 συνεχείς τομές αρχίζοντας από τον 3ο οσφυϊκό σπόνδυλο. Όμως λόγω του υψηλού βαθμού ακτινοβολίας, η οποία είναι της τάξης των 10 mSv [22], οι περισσότεροι εξεταστές σήμερα προτιμούν τη διενέργεια μόνο μιας τομής στο ύψος Ο4 ή Ο5, στο επίπεδο δηλαδή που απεικονίζεται κυρίως το σπλαχνικό ενδοκοιλιακό λίπος.

Συγκρίσεις με χημικές αναλύσεις σε πτώματα έδειξαν ισχυρή συσχέτιση συντελεστή διακύμανσης 0. Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτίμηση τη διερεύνηση της σύστασης του σώματος και της κατανομής του σωματικού λίπους και απώλεια βάρους σαρωτή σώματος πλέον μέθοδο αναφοράς.

Η αξονική τομογραφία δεν χρησιμοποιείται όμως στην απώλεια βάρους σαρωτή σώματος κλινική πράξη λόγω της υψηλής δόσης ακτινοβολίας και του υψηλού κόστους [10].

loomis απώλεια βάρους

Ο αναγκαίος χρόνος εξέτασης όμως είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της ΑΤ. Η εξέταση καταγράφει τον όγκο του λιπώδη ιστού σε σχέση με τους άλλους ιστούς ανάλογα με το χρόνο ηρεμίας relaxation time.

Όταν το μαγνητικό πεδίο εφαρμοστεί κατά τον χ-ψ άξονα το σήμα που λαμβάνουμε ονομάζεται Τ1 Τ1 relaxation time ή spin-lattice relaxation timeενώ εάν το απώλεια βάρους σαρωτή σώματος πεδίο εφαρμοστεί κατά τον z άξονα ομιλούμε για την Τ2 ακολουθία Τ2 relaxation time ή.